ಪುಸ್ತಕ – ಓದು, ಓದು, ಓದು.

ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

ಓದು, ಓದು, ಓದು.
ಏಕೆಂದರೇ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದ ಕೋಣೆ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ದೇಹದಂತೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ: ಇದು ಆದರ್ಶ ಜೀವನ.

ಎಲ್ಲರೂ ಓದುತ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಬಹುದು.

ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ಪುಸ್ತಕದಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ.

ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಒಂದು ಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಮಗು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಓದುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆಯೇ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ!

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಓದುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಓದುವಿಕೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದ್ವಾರಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಕಿಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. 

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ, ಅವು ನಿಮಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಕಷ್ಟಗಳು, ಪ್ರೀತಿ, ಭಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ, ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನು ಕೊಂದು ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜ್ಞಾನದ ನಂತರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಚರ್ಚೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಓದಲು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.

ಪುಸ್ತಕದ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಒಡನಾಟವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಅಂತೆಯೇ, ಪುಸ್ತಕವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಂತಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವಯೋಮಾನದ ಜನರಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಅವರಂತೆ ಏನಾದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಲು ಅಥವಾ ಸಾಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ 

ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದಾಗ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಅವರಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಅವರ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಥೆಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ವಿಷಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಇದು ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬಹುದು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

Essay ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ಕಲಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೋಡುವಿಕೆ, ಕೇಳುವಿಕೆ, ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾದರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಲವು ತಲೆಮಾರಿನ ಲೇಖಕರ ಅನುಭವದ ಸಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತವೆ. 

ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷಿತಿಜವು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದಲೇ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶತಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತರೂ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ತಾಳಗರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ

ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳವರೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬಲ್ಲವು. ಇವು ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಪರಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆದು ಓದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಒಡನೆಯೇ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಾಣಿಸಬಹುದು. 

ಹಿಂದೆ ಆಗಿಹೋದ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್, ಶಂಕರಾಚಾರ, ಬುದ್ಧ, ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಂತಾದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್, ಮುಂತಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಚಿಂತನೆ, ಇನ್‌ಸ್ಟೈನ್, ಎಡಿಸನ್ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಬೇಕು. ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮುಂತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರನಾಯಕರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಾರ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಡವ-ಬಲ್ಲಿದ, ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯ, ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು, ಪಂಡಿತ-ಪಾಮರ, ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂತಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಾರದ ಜನರೂ ಕೂಡಾ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ.

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಕಲಿತು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಜನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಪjವಾಹವು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹರಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅಜ್ಜಿ-ತಾತ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಮಾವ-ಅತ್ತೆ ಮುಂತಾದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಿಭಕ್ತ ಮಾದರಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಜಾಗತೀಕರಣ, ಔದ್ಯಮೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬದಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ

ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷಿಯು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಷ್ಟೂ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಔದ್ಯಮೀಕರಣವು ಹಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು.

ಇಂದು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತರುಣರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ತಾಡನ್ನು ತೊರೆದು ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ದುಡಿಯಲೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾರದ ಇಂತಹ ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಕಾರಣವೆಂದರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಇಂದು ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸ ಸದಸ್ಯರೂ ದುಡಿಯುವುದು ಅನಿವಾರವಾಗಿದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮುದುಕರು ಮುಂತಾದ ಅಶಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರದ ವರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಶಿಥಿಲತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳ್ಳುಬಾಕರಾಗು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶಕ್ತರಾದ, ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಾಗೂ/ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಬುದ್ದಿನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯತಪ್ಪಿ ಅವರಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಗಬಲ್ಲ ದೀವಿಗೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತನ್ನದಲ್ಲದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಜ್ರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲೊಂದು. ತಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಕದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಓದುಗಾರಿಕೆಗೆ ನೀರೆರೆಯುವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ‘ದೇಶ ಸುತ್ತಬೇಕು ಕೋಶ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗೆ ಇವು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು  ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಓದುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸುಖವೆಂಬುದನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನರಿತವರು ಬಲ್ಲರು.

ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತೆ, ನಾಟಕ, ಪುಬಂಧ, ವಿಚಾರ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ರಾಜಕೀಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕ್ರೀಡೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಇತಿಹಾಸ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಗಳ ಪುವೇಶಿಕೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಕೈಮರಗಳು ಬೇಕಾದ

ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕದ ಮೂಲಕವೇ ಉಳಿದ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪುರಾಣದ ಸಂಗತಿಗಳಿರಲಿ, ಪುರಾತನರ ಸಂಗೀತ-ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ಗಳಿರಲಿ, ಆಕಾಶದ ವಿಚಾರವಿರಲಿ, ಗ್ರಹ-ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿಚಾರವಿರಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಪ್ರವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಒದಗಿಸುವುದು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮೃಗದಂತಾಗುತ್ತಿದ್ದ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು, ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿದ್ದಂತೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕೊರಗುವವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವಾದರ ಏಕಾಂತದ ಭಯವಾಗದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವ

ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗವೂ ಹೌದು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದಣಿದಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಸರಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಓದುವುದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ – ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಉದ್ವೇಗವಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ದಣಿದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸಿದಾಗ – ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಮುದ್ರಿತ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್, ಪುಸ್ತಕವು ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪುಸ್ತಕವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅದು ಉತ್ತಮ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ-ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ.