100+ Birthday Wishes in Kannada – ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Here is the list of best birthday wishes in kannada or ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Birthdays are special occasions that bring joy and celebration to people’s lives. In Kannada culture, birthdays hold a significant place, and expressing heartfelt wishes in the local language adds a touch of authenticity and warmth to the celebrations. Whether you’re wishing a friend, family member, colleague, or special someone, this article provides you with a variety of birthday wishes in Kannada to make the day even more memorable.

Introduction

Birthdays are a time to rejoice and show love to the ones who hold a special place in our lives. When it comes to conveying birthday wishes in Kannada, it not only strengthens the bond but also reflects the rich cultural heritage of Karnataka.

Best Birthday Wishes in Kannada

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ..

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುನಗುತ್ತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ.

ನೀವು ನಡೆವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಜನುಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಕೇಕ್ನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಈ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಗುವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಇಂದು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರುಷತುಂಬುವ ದಿನ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯ ಹಂಚುವ ಸುದಿನ, ಮರೆಯದಿರು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ, ನೀನಾಗಿಯೇ ತಲುಪುವೆ ಗುರಿಯನ್ನ

ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮರು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಸ್ನೇಹಿತ, ನೀನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ, ನಿನಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ, ಈ ಮುಖವು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ … ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತರುತ್ತೇನೆ, ಇಡೀ ಸಭೆಯು ಸ್ಮೈಲ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗೆಳೆಯ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು, ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಇದೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಃಖ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಸಾವಿರಾರು ಸಂತೋಷಗಳು, ನಾವು ಅವರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ.

ನಿಮ್ಮ ನಗುವನ್ನು ಯಾರೂ ಕದಿಯದಿರಲಿ, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡದಿರಲಿ, ಯಾವ ಚಂಡಮಾರುತವೂ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ದೀಪವು ಉರಿಯುತ್ತದೆ.

ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಹೃದಯವು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಈ ದಿನ ಸುಂದರ ದೇವತೆ ಜನಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಳು. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನನ್ನ ದೇವತೆ.

ಆಸೆಯ ಸಾಗರದ ಮುತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರಲಿ, ಕರುಣೆಯ ಋತುವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಯೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಲಿ.

ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದನು,
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಡು ಹಾಡಿದವು,
ಹೂವುಗಳು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು,
ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ನಗುತ ನಗುತ ಬಾಳು ನೀನು ನೂರು ವರ್ಷ, ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗೆಳೆಯ.

ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ,
ಸುಂದರ ಹೂವು ಸುಗಂಧವನ್ನು ನೀಡಲಿ,
ನಾನು ಏನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೊಡುವವನು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡಲಿ!
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ವಿನೋದಕ್ಕೆ. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಗುಳುನಗುತ್ತಾ ಇರು!

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವು ಮತ್ತೊಂದು 365 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲ ದಿನ. ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ವಿಶ್ವದ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ದಾರವಾಗಿರಿ.

ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ, ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

Happy birthday wishes in kannada

 1. ಪ್ರತಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಆ ನಂದದಾಯಕ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಲಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆ . ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
 2. ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರಗಳು , ಮನದ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿದ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ನಾಚಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚಿರಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶಶದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಲಕಳೆಯುವ ಸಲುಗೆಯಿಂದಿರುವ ವರ # ಚನ್ನದು . ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕುಚಿಕುಮಟೆಗಳು .
 3. ನೀನು ನಿನ್ನ ಲೈಫ ಜರ್ನಿಯ ಪ್ರತಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ . ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ , ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಥಡೇ ಗೆಳೆಯ .
 4. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗ fಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂವಿನಂತ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ನಗುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ನಿನ್ನಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 5. ಜೀವನವನ್ನು ನಗುವಿನಿಂದ ಅಳೆಯಿರಿ ಅಳುವಿನಿಂದಲ್ಲ , ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಎಣಿಸಿ , ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ , ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 6. ನಿವು ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತ ನೂರಾರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಪಲ ಸಂಪತ್ತು ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 7. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ಜನ್ಮದಿನ , ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ , ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 8. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಂತೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಲ್ಲ . ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಖದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು . ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ . ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 9. ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ , ಸುಂದರ ಹೂವು ಸುಗಂಧವನ್ನು ನೀಡಲಿ , ನಾನು ಏನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ , ಕೊಡುವವನು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 10. ಬಾಳು ಬೆಳಗಲು ನೀನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರುಳಿಗೆ ಹಗಲಾಗಿ , ಕತ್ತಲೆಗೆ ದೀಪವಾಗಿ , ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿದ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಸನಾಗಿರಲಿ , ನಿನಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕವನಗಳು

ಜನುಮ ದಿನದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸವಿ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ,
ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬಯಸಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಫಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ,
ನೂರಾರು ವರುಷ ನೀನು ನಗು ನಗುತಾಯಿರು ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆ

ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲವು.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ
ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಮುಖಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ , ವಿಳಾಸವಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ
ನಿಜವಾದ ನೆನಪುಗಳು .
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು,
ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ ಬದುಕು ಬವಣೆಗಳು,
ಗೆದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಲಿ ನಿನ್ನ ಛಲದ ಕಿರಣಗಳು,
ಸೋತಾಗ ಪಾಠಕಲಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು

ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿನಿಯಸ್,
ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್,
ನೀನೊಂತರ ಗ್ರೇಟ್,
ಬೇಗಾ ಕೊಡ್ಸು ಬರ್ತ್ ಡೇ ಟ್ರೀಟ್

ಇಂದು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರುಷತುಂಬುವ ದಿನ,
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯ ಹಂಚುವ ಸುದಿನ,
ಮರೆಯದಿರು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ,
ನೀನಾಗಿಯೇ ತಲುಪುವೆ ಗುರಿಯನ್ನ

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಾಸ್
ಸದಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಲಿ ಖುಷ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವು ನೀಡಲಿ ಜೋಷ್
ವ್ಯರ್ಥ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಆಗ್ಬೇಡ ಲಾಸ್
ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನೀಡಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್
ಇದೇ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು,
ಪದಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲು,
ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾರಿಲ್ಲ,
ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿರುವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು,
ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾಗದ ಜಗದೊಳಗೆ,
ಛಲತುಂಬಿರಲಿ ಮನದೊಳಗೆ,
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೇ ಬದುಕಿಗಾಸರೆ,
ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸಿಗಾಸರೆ

Birthday wishes in kannada lines

 • ಈ ದಿನವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಬದುಕಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 • ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈಲಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಅಥವಾ ಬರೆಯಲು ಬರಲ್ಲ . ನಾನು ಜಸ್ಟ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳುವೆ , ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವೆ  ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರು , ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಸಫುಲ್ಲಾಗಿರು , ನೂರು ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿರು
 • ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಎಣಿಸಿ , ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ . ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 • ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈಲಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಅಥವಾ ಬರೆಯಲು ಬರಲ್ಲ . ನಾನು ಜಸ್ಟ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳುವೆ , ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವೆ ; ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರು , ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಸಫುಲ್ಲಾಗಿರು , ನೂರು ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿರು  ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 • ಹರ್ಷದ ಹೊಸಲಲಿ ಹರಿಯುರುವ ಹನ್ನಳೆಯೂ ಹಿಮಾಲದಿಂದ ಹಿಮಾನಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸೂಕುಸಿಲಿಗೆ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿಹಳು ನಮ್ಮಿ ಹರ್ಷಿತಾಳು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 • ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೂರ್ಕಾಲ ಬಾಳು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಸಂಸ್ಸುದ್ದಿ ಸುಖ ಸಂತೋಚ್ಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಯಗಳು
 • ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ತಮ್ಮದಾಗಲಿ .     ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 • ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿತೈಸಿಗಳಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿಹಳು ಹೊಂಗನಸಿನ ಹಂಬಲದಿ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂಜರಿಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತಾ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚುತಿಹಳು  ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ  ಶುಭಾಶಯಗಳು
 • ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ . ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ  ಶುಭಾಶಯಗಳು

Lover birthday wishes in kannada

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಈ ಜನ್ಮದಿನ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ.

“ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು” “ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ  ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು .”

“ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು” “ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ  ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.” “ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನಿನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು  ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಯಗಳು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ!”

“ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗೆಳತಿ!”

“ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನೀವು ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ!”

“ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು , ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.”

“ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ,ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.” “ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯ.

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.” “ನೀವು ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸ್ನೇಹಿತ,ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಖಕದಲ್ಲಿ ನಗು ತರುತ್ತೀರಿ!

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!” “ಈ ದಿನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಗೆಳತಿ! ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!”

Importance of Birthday Wishes

Birthday wishes serve as tokens of affection and convey heartfelt emotions. They are a way to show appreciation, love, and gratitude to the person celebrating their birthday. By wishing someone in their native language, such as Kannada, the wishes become more personal and meaningful.

Cultural Significance in Kannada

In Kannada culture, birthdays are celebrated with enthusiasm and joy. The language plays a pivotal role in expressing emotions, and using Kannada for birthday wishes adds a local touch to the celebrations. It showcases the love and respect for the Kannada language and the traditions it embodies.

Read More Birthday Wishes in Kannada here

I hope you enjoyed reading above best Birthday Wishes in Kannada or ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.